ภาพรวมการสัมมนาผ่านเว็บแนะนำระบบวางแผนการผลิต Asprova


การสัมมนาผ่านเว็บแนะนำโปรแกรม Asprova จะแนะนำพื้นฐานการทำงานของโปรแกรมพร้อมกับการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่าย

■ จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 10 ท่าน

■ เนื้อหาหลัก

■ เครื่องมือการประชุมทางเว็บ : Zoom

【หมายเหตุ】

 รายละเอียดการสมัคร


สัมมนาทางเว็บแนะนำระบบวางแผนการผลิต Asprova

วันที่จัดสัมมนา : ทุกวันอังคาร
เวลา : 13:00 ~ 14:00 น. (เวลาประเทศไทย)
สถานที่ : ออนไลน์
ผู้จัดงาน : บจก. ดีซายน์ แล็บ
ผู้จัดการ : คุณธิดาวัลย์ คุณน้ำทิพย์ และคุณวรรณภา

 แบบฟอร์มใบสมัคร


* กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

รายการ

* ผู้สมัคร
※กรุณากรอกชื่อผู้สมัครที่จะเข้าร่วมสัมมนา
* กรุณาแจ้งสถานะการพิจารณาของท่าน สำหรับระบบวางแผนการผลิต
ติดตั้งแล้ว
อยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อแนะนำ
อยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล
อื่นๆ
* กรุณาแจ้งว่าจะเริ่มใช้ระบบวางแผนการผลิตเมื่อใด
ติดตั้งแล้ว
กำลังติดตั้งอยู่
ภายในครึ่งปี
ภายในหนึ่งปี
นอกจากที่กล่าวมา
* โปรดระบุเหตุผลหลักในการเข้าร่วมสัมมนานี้
*คุณรู้จักการสัมมนานี้ได้อย่างไร
※กรุณาระบุชื่อเครื่องมือค้นหา, URL ของหน้าเว็บ, ชื่ออีเมล, ผู้แนะนำ, ชื่อสัมมนา, ชื่อนิทรรศการ, ฯลฯ.

ข้อมูลลูกค้า

* อีเมล
* ชื่อบริษัท
แผนก
ตำแหน่ง
* ชื่อ
* รหัสไปรษณีย์
* ที่อยู่
* โทรศัพท์

กรุณากรอกรายการด้านบนและคลิกปุ่ม "ยืนยัน"