Google
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้

Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem Sage Asprova i-Reporter AutoSimply OrchidSystem
Sage Authorized Partner
Sage Development Partner,Accpac,Sage 300


Norming


Contact Us

Fixed Assets
>> Optional features for even more advanced scheduling
   
Sales
Included by default
in Asprova APS
MSMRP
การเชื่อมโยงข้อมูลยอดการขายและการวางแผนการผลิต
การประยุกต์ใช้: การจัดทำคำสั่งผลิตโดยอัตโนมัติจากข้อมูลยอดการขาย การวางแผนย้อนหลัง และงานสำหรับวันที่ต้องการ

- สามารถเชื่อมโยงแผนการผลิตและคำสั่งซื้อขายเพื่อคาดการณ์เวลาในการจัดส่งสินค้า
- จัดทำแผนการขายจากแผนการผลิตรายเดือนหรือรายปีได้
- เชื่อมโยงเข้ากับวัตถุดิบและใบสั่งซื้อโดยตรง
 
Purchase
Include by default
in Asprova APS
MSMRP
การเชื่อมโยงและประสานแผนการผลิตและข้อมูลการสั่งซื้อ
การประยุกต์ใช้: การจัดทำแผนการจัดซื้อโดยอัตโนมัติจากแผนการผลิต การสร้างแผนการจัดซื้อระยะกลางและระยะยาว ใช้แผนการจัดซื้อวัตถุดิบที่มีอยู่แล้วเป็นข้อจำกัดในการกำหนดแผนการผลิต

- จัดทำแผนการสั่งซื้อ
- ระบุจำนวน ขนาดล๊อตที่สั่งซื้อ
- เชื่อมโยงระหว่างระดับของสินค้าคงคลังปัจจุบันและคำสั่งขาย
 

KPI
APSMSMRP

KPI (Key Performance Indicators) ซึ่งประเมินจากทั้งโปรเจคหรือคำสั่งเฉพาะทรัพยากรหรือผลิตภัณฑ์ใดๆ และได้จัดเก็บไว้ในประวัติ
KPI หลัก (จากทั้งหมด 51 ประเภท)
- Turnover - ROI Return on investment
- External labor costs - Degree of delivery reliability
- Personnel costs - Delivery reliability of suppliers
- Total costs - Total/finished and intermediate goods in piece numbers
- Profit - Total/WIP and finished goods in cash value
- Rate of profit - Purchased item inventory
 
Resource Lock
APSMS

หลังจากเสร็จสิ้นการผลิตแล้ว สามารถปิดการใช้งานทรัพยากรไว้ได้ระยะเวลาหนึ่ง
ตัวอย่าง: อุปกรณ์ที่เป็นถังต่างๆ ฯลฯ
-
ปิดการใช้งานทรัพยากรไว้จนกว่ากระบวนการถัดไปจะเริ่มขึ้น
- ปิดการใช้งานทรัพยากรไว้จนกว่ากระบวนการถัดไปจะเสร็จสิ้น
- ปิดการใช้งานทรัพยากรไว้ระยะเวลาหนึ่งหลังจากการเริ่มต้นของกระบวนการถัดไป

 
Time Constraint MAX
APSMS
สามารถตั้งเวลาสูงสุดในการดำเนินการในเวลาที่กำหนดได้
ตัวอย่าง: ชิ้นงานที่กำลังผลิตซึ่งเน่าเสียได้ เช่น อาหารและเครื่องดื่ม สารเคมี และยา ฯลฯ
- สามารถจำกัดเวลาระหว่างการเสร็จสิ้นกระบวนการก่อนหน้ากับการเริ่มต้นกระบวนการถัดไปได้
- สามารถจำกัดเวลาระหว่างการเริ่มต้นกระบวนการก่อนหน้ากับการเริ่มต้นกระบวนการถัดไปได้
 
Group Assign
APSMS
การจัดกลุ่มการดำเนินการกำหนดพวกเขาพร้อมกันหรือต่อเนื่อง
- เวลาเริ่มต้นการผลิตเหมือนกันสำหรับทรัพยากรเดียวกัน
- เวลาเริ่มต้นการผลิตเหมือนกันสำหรับทรัพยากรที่ต่างกัน
- การดำเนินงานมีการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องตามคำสั่งที่ระบุ
- สามารถเริ่มต้นพร้อมกันและเริ่มกันได้ (ต้องใช้ปลั๊กอิน)
 
Event
APSMS
ตั้งเงื่อนไขเหตุการณ์สำหรับแต่ละทรัพยากร และสร้างเหตุการณ์ขึ้นได้
- วางแผนการบำรุงรักษาในเวลาหนึ่งวันโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานถึงตามปริมาณที่กำหนดไว้
- วางแผนทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในเวลาครึ่งชั่วโมงโดยอัตโนมัติหลังจากใช้งานในระยะเวลาที่กำหนด
- แทรกเวลาที่ตั้งค่าไว้ก่อน/หลัง/ระหว่าง คำสั่งที่กำหนดโดยอัตโนมัติ
 
Optimization
APSMS
สามารถจัดลำดับงานให้เหมาะสมที่สุดสำหรับทรัพยากรทั้งหมด
หากคำสั่งยังไม่ล่าช้า จึงสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ได้:
- จัดกลุ่มของล๊อตสินค้าที่เหมือนกันภายในระยะเวลาหนึ่ง
- สั่งลำดับงานเพื่อลดเวลาในการเตรียมงานให้เหลือน้อยที่สุด
- จัดลำดับจากสีอ่อนไปยังสีเข้มหรือจากเหล็กแผ่นหนาไปยังเหล็กแผ่นบาง
- คำนึงถึงคุณสมบัติที่หลากหลาย
 
Page : [1] [2] [3] [4]
 
| นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายการใช้คุกกี้ |